معاونت اداری و پشتیبانی- معرفی شوراها و کمیته ها
شوراها و کمیته های معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۴ | 

صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه  

 

رئیس هیأت مدیره صندوق : آقای دکتر سید حسین سیدین.

بازرس صندوق : آقای دکتر بیژن غفاری. 

حسابدار صندوق : آقای حیدر مظلومی. 

اعضاء صندوق : آقای دکتر علیرضا خاوندی، آقای دکتر محمدرضا نعیمی جمال، آقای مهندس غلامحسین خالقی، آقای مهندس محمدرضا علم جمیلی، آقای حسن خادم نیائی، خانم حکیمه نوریان، خانم پریسا مرادی.

 


هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه

 

رئیس هیأت اجرایی : آقای دکتر سید حسین سیدین.

دبیر هیأت اجرایی : آقای دکتر سعید رستگاری. 

مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی : خانم فاطمه امین جعفری. 

اعضاء هیأت اجرایی : آقای دکتر محمدرضا نعیمی جمال، آقای دکتر مهدی نویدبخش، آقای مهندس محمدرضا علم جمیلی، آقای ظاهرعلی غفرانی، آقای نصراله افشین کیاء.

 


  کمیسیون مناقصات و مزایدات دانشگاه

 

مقام مجاز از طرف رئیس دانشگاه : آقای دکتر سید حسین سیدین.

اعضاء کمیسیون : آقای دکتر بیژن غفاری، آقای دکتر سعید رستگاری، آقای سیاوش فتحی، آقای مجید رحیم مقدم، آقای ادریس فیلی، آقای ظاهرعلی غفرانی، نماینده دفتر حقوقی، نماینده سازمان بازرسی کل کشور.

 


شورای طرحهای عمرانی دانشگاه

 

رئیس شورا : آقای دکتر سید حسین سیدین.

اعضاء شورا : آقای دکتر بیژن غفاری، آقای دکتر سعید رستگاری، آقای دکتر احمد اخلاصی، آقای دکتر سید عباس یزدانفر، آقای نصراله افشین کیاء، آقای مهندس سیدعلی فضل هاشمی، آقای مهندس حسن عاشوری.

 


نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=48.4044.38813.fa
برگشت به اصل مطلب