معاونت اداری و پشتیبانی- آئین نامه ها و بخشنامه ها
قوانین و مقررات

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | 

آییــن نــامــه هــا

  

AWT IMAGE آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 

AWT IMAGE آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 

AWT IMAGE آئین نامه ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

 

AWT IMAGE آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=48.14513.38788.fa
برگشت به اصل مطلب