معاونت اداری و پشتیبانی- معاون اداری ـ مالی و مدیریت منابع
معرفی معاون اداری ـ مالی و مدیریت منابع دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر سعید میرزامحمدی

مرتبه علمی: استادیار

محل تحصیل: انگلستان، دانشگاه لیورپول

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://idea.iust.ac.ir/find-48.11906.24290.fa.html
برگشت به اصل مطلب